Lễ 30/4 nếu ngại đông đúc hãy đến những địa điểm sau

Gành Son – cảnh quan thiên nhiên ở Bình Thuận